Filharmonie Brno (diplomová práce)

Projekt novostavby budovy Filharmonie Brno na místě brownfieldu na Veveří

Širší vztahy
Urbanistická situace
Celkový pohled
Perspektiva koncertního sálu pro 1800 diváků
Koncertní sál

další v kategorii